Spørg os om skovbegravelser

Skovbegravelse: Få en smuk begravelse i skoven

Hvis der ønskes et alternativ til en kirkegård, så kan en skovbegravelse være et ønske for mange, der elsker naturens smukke omgivelser. Uanset hvilken trosretning eller baggrund man har, så har man lov til at få en skovbegravelse, da skovens jord ikke er kirkeligt indviet. 

Det har siden 2008 været lovligt at blive begravet i naturen i Danmark. Man har før 2008 kun kunne gøre brug af de traditionelle gravpladser, såsom kirkegård, urnehal, urnemur og det åbne hav. Skovbegravelser er meget almindelige i andre lande, såsom Tyskland og Schweiz, men begynder også at blive mere udbredt i Danmark efterhånden. 

Den første skovgravplads i Danmark blev åbnet i marts 2014, selvom at det blev lovligt allerede i 2008. Der er kommet større efterspørgsel på skovgravpladser i Danmark, og derfor er flere kirker også begyndt at udvide deres kirkegårde, så de støder op til en skov. 

Ny fredet skovbegravelsesplads tæt ved Roskilde

En af de nyere skovgravpladser er Ledreborg Skovbegravelsesplads, som er blevet anlagt i Lille Knapsø Bakke Skoven i 2020. Lille Knapsø Bakke Skoven ligger ved Herthadalen under Ledreborg Gods, som ligger tæt ved Roskilde. Det er et utroligt smukt naturområde, hvor der blandt andet ligger en flot skovsø, Knapsø. Det er lige et sted, for alle naturelskere. 

Træerne og hele naturen generelt vil, på Ledreborg Skovbegravelsesplads, blive bevaret meget længere end det ellers ville i en normal skov. Lille Knapsø Bakke Skov er nemlig underlagt en landskabsfredning, som sikrer at skoven ikke vil ændre karakter i fremtiden. Alle er velkomne i skoven, fra kl. 7.00 til solnedgang, til at færdes på diverse stier og veje, men naturligvis med respekt for at det også, er et hvilested. 

Få et smukt hvilested i rolige og idylliske omgivelser

En skovbegravelse er et smukt sted at hvile, hvis man sætter pris på naturen og har holdt af den smukke natur gennem livet. Ved en skovbegravelse vil der foregå en urnenedsættelse ved foden af et smukt træ. Her kan man ligge anonymt, alene eller sammen med sin familie. 

Da skovbegravelser er forholdsvist nyt i Danmark, så kan der være mange spørgsmål omkring processen. Her kan du læse lidt om hvordan man kan få en skovgravplads og hvordan en ceremoni kan forløbe under en skovbegravelse. Hvis du har øvrige spørgsmål, så ring eller skriv endelig til os, så vil vi besvare dine spørgsmål på bedste vis. 

Hvordan kan du få et gravsted i naturen?

Når du skal finde en skovgravplads, så findes der både kommunale skovgravpladser og private skovgravpladser. Hvis du ønsker at reservere en skovgravplads, så skal du finde en skov, som tilbyder dette og som har fået tilladelse af den tilhørende kommune. 

Den første kommunale skovbegravelsesplads ligger i Odense og blev taget i brug i 2014. Her er det ikke muligt at deltage ved urnenedsættelsen. Urnen vil blive placeret rundt om de store træer på arealet, hvor der ikke vil være nogen markering eller mindeplade. Det er derfor en anonym urnenedsættelse.

Den første skovbegravelsesplads i en privat skov ligger i Stensballegaard Skov, som er en bøgeskov nord for Horsens Fjord, der blev åbnet i 2018. Har kan pårørende deltage i urnenedsættelsen samt få en neutral, flad mindeplade i skovbunden. 

Du kan reservere et gravsted eller et træ i 10 år. Efter de 10 år, kan du holde din plads mod gebyr. Du skal sørge for at dine nærmeste enten ved det på forhånd eller gemme et gravstedsbrev, hvor du ved at de med sikkerhed vil finde det, når du er væk herfra.

Hvordan vil en skovbegravelse foregå? 

Du kan vælge at beskrive på forhånd, hvordan du ønsker din afskedsceremoni skal foregå eller du kan overlade det til de pårørende eller en bedemand. Du kan både vælge at en præst skal deltage i ceremonien eller en ceremonileder, hvis du ikke er troende. En skovbegravelse er for alle, uanset religion og tro. 

Der findes en række regler, der skal efterleves, hvis man ønsker at blive begravet i naturen. Både skovloven og vedtægterne på den udvalgte skovgravplads skal overholdes i forbindelse med en skovbegravelse. 

Ligesom en kirke begravelse, så må der gerne både synges, holdes afskedstaler, læses højt og spilles musik. Musikken må dog ikke være elektronisk. Skovgravpladserne må derudover ikke udsmykkes med hverken blomster, lys, kranse eller gravsten. Det er ikke ligesom man kender det fra en almindelig gravplads på en kirkegård. 

Derudover skal det være urnebegravelser, da der ikke kan begraves kister i skovene. Urnen skal være biologisk nedbrydelig, så urnen kan nedbrydes til kuldioxid og mineraler, ved hjælp af både bakterier, svampe og mere. Vi tilbyder mange forskellige slags bio urner, som er både smukke og lavet af nedbrydelige naturprodukter hele vejen igennem. 

Mulighed for både anonym plads og mindeplade under træernes kroner

Når man reserverer et gravsted i skoven, så kan man vælge mellem forskellige muligheder. Man kan reserverer en enkelt plads, dobbelt plads, fler-familietræ eller familietræ. Hvis der er tale om en børne begravelse, så er det også muligt at få plantet et træ. 

Urnen vil blive nedsat i ikke-indviet jord ved foden af et træ. Gravpladserne bliver placeret i ringe rundt om træet, så hvis man eksempelvis ønsker en fler-familietræ plads, så vil der blive placeret 2 familier rundt om et træ, hvor én familie befinder sig i hver halvcirkel. Man kan også reserverer et helt familie træ, hvor alle familiemedlemmer kan hvile samme sted.

Der er også mulighed for at reservere en anonym plads under træernes kroner. Man vælger et område på skovgravpladsen, hvor der ikke vil blive foretaget en markering af gravstedet. En markering af gravstedet, er en form for mindeplade, som vil blive placeret ved træet.