Livestreaming

De danske biskopper er nået til enighed om, at man kan livestreame fra bisættelser og begravelser, så nu har en mulighed for at deltage selvom man befinder sig i udlandet eller ramt af sygdom.

Efter Corona virussen snart har gjort det umuligt for folk at samle sig flere end en håndfuld mennesker ad gangen, har kirkevæsenet nu åbnet muligheden for alternativer ved begravelser og bisættelser. Nu er det nemlig blevet en mulighed at livestreame fra kirken, når man tager afsked med sine kære.

En løsning om livestreaming betinges af en godkendelse fra den enkelte præst, idet der skal optages under ceremonien.

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte bedemand Evan Møller på info@begravelseroskilde.dk eller på tlf +45 53 80 30 42