Advokathjælp

Dødsbobehandling

I forbindelse med at en af dine nærmeste afgår ved døden, kommer der en masse praktiske spørgsmål. 

Først skal I beslutte jer for hvorledes begravelsen/bisættelsen skal finde sted og herefter skal I beslutte jer for hvad der skal ske med behandlingen af afdødes dødsbo og hvem der skal stå for det.

De to primære måder et bo bliver behandlet på, er ved et privat skrifte eller ved et offentligt skifte. 

Offentligt skifte

Hvis ingen af jer er enige om hvordan boet skal skiftes eller I ved at det bliver en lang og tung proces der ikke kan klares på 1 år, så skal boet behandles som offentligt skifte. Et offentligt skifte sker ved at en advokat udpeget af skifteretten behandler dødsboet på arvingernes vegne og det er oftest en meget dyr løsning. Endvidere skal insolvente boet behandles som offentligt skifte.

Privat skifte

Hvis alle arvinger derimod er enige om, at boet skal skiftes privat skal I beslutte jer for om I vil stå for det selv eller få en advokat til at stå for skiftet. Et privat skifte kræver at alle arvinger er enige og underskriver en fuldmagt til den som skal behandle boet.

Noget af det vigtigste i et privat skifte er at overholde alle fristerne og sørge for at indhente alle oplysninger, få solgt alle fysiske aktiver og indfriet alle passiverne i boet. Ellers vil skifteretten overdrage boet til offentligt skifte.

For mange virker behandlingen af et bo uoverskueligt, men det behøver det ikke at være, når I vælger den rette samarbejdspartner til at hjælpe jer igennem det private skifte.

En advokat kan hjælpe med:

  • at anmode om udlevering af boet
  • at alle frister er overholdt
  • at sørger for at alle fysiske aktiver sælges eller overdrages til en arving
  • at udarbejde åbningsstatus 
  • at få overblik over alle aktiver og passiver i boet
  • at få adgang til afdødes konti og få dem opgjort
  • at sikre at boet bliver afsluttet med en boopgørelse

Hos Begravelse Roskilde samarbejder vi med advokater som kan hjælpe dig/jer med ovenstående. Kontakt os for mere info og forrmidling af kontakt.

Hos begravelse roskilde har vi døgnvagt så du kan altid komme i kontakt med os på 53 80 30 42 – send gerne en SMS hvis det er bedst for dig.

Hvis du har spørgsmål, når du skal forberede en begravelse, kan du kontakte os ved enten at udfylde nedenstående formular eller ringe til os.

Men det kan også være, at du bare har behov for at få oplyst, hvordan du skal forholde dig, hvis du f.eks. skal støtte et familiemedlem eller en ven, der har mistet ægtefælle eller barn.

Hvis du ønsker, at vi skal ringe dig op, så er det vigtigt, at du oplyser dit navn og telefonnummer i formularen.